Projekbeskrivelse

Rask Mølle – Kildevej 11, 8763, Rask Mølle

  • Etableret forår 2018
  • Design: FSR Beton
  • Hovedentreprise
  • Størrelse ca.300m2